เกาหลีใต้

สถานที่น่าเที่ยว

1.กรุงโซล (seoul)

2.เกาะเจจู (Jeju Island)

3.ปูซาน (Busan)

4.อินชอน (Incheon )

5.โซกวิโพ (Seogwip)

6.ยอซู (Yeosu)

7.คังนึง (Gangneung)

8.จอนจู (Jeonju)

9.ชางวอน (Changwon)

10. ซังวอน (Jeongseon)

%d bloggers like this: